Място за вашата реклама
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА SECRET LOVE

Глава 1. Общи разпоредби.


1.Сайтът SecretLove.bg е създаден в съответствие със законодателството на Република България и представлява информационен ресурс в интернет. Основната цел на сайта е да предостави възможност на своите потребители да осъществяват контакти помежду си.
2.Осъществяването на контакти и запознанства между потребителие на сайта, в резултат на посредничеството на сайта Secretlove.bg не е обвързано със заплащане от страна на потребителите.
3.Чрез регистрация в Secretlove.bg, сайта предоставя на потребителите, ползването на определени услуги при спазването от страна на потребителите на настоящите Общи условия и законодателството на Република Бъгария. Secretlove.bg запазва правото си да добавя допълнителни условия за услугите си, за което ще уведомява потребителите по подходящ начин.
4.Услугите, които Secretlove.bg предлага са динамични, във връзка с което сайта запазва правото си да променя режима на предлаганите услуги, като своевременно уведомява потребителите си за промените.
5.Secretlove.bg не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите си, които са породени от неподходящо оборудване на потребителите или несъвместимост на софтуерните приложения, които потребителите използват и услугите, които Secretlove.bg предоставя.

Глава 2. Регистрация на потребителите.


1.За използването на нашите услуги вие трябва да ни предоставите определена информация. Ето защо е необходимо да се запознаете с условията за използването на услугите, предоставяни от SecretLove.bg. Вие трябва да сте поне на 21 години. Регистрацията и използване съдържанието на този сайт от лица под 21 год. е строго забранено. Отбелязвайки "Потвърждавам, че съм навършил 18 години" и "Потвърждавам, че съм прочел и съм съгласен с Правата и задълженията на SecretLove.bg ", и натискайки бутона "Регистрация" Вие се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате и сте изцяло запознат с "Правата и задълженията", както и че задължително ще ги спазвате при ползването на услугите на сайта.
2.Всеки потребител на SecretLove.bg трябва да се регистрира, като попълни регистационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията. Чрез регистрационната форма събираме следният тип информация:

• персонална: възраст, пол, интереси на регистрирания и др.
• неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава. Част от тази информация се публикува с вашето съгласие в профилът Ви, който е изложен публично на SecretLove.bg. При регистирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация.

3.Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното изявление, записано по подходящ начин на сървъра на SecretLove.bg, представлява електронен документ.

Глава 3. Договор.


1.Регистрирането в сайта SecretLove.bg има силата на съгласие за сключване на договор между потребителя и сайта. След регистрирането си потребителя получава съобщение, на посочения от него email адрес, което съдържа потребителското име и парола на потребителя за сайта. Това съобщение представлява потвърждение за сключване на догова.

Глава 4. Приложимост. Промяна.


1.Правилата в общата част се отнасят за всички услуги, предоставяни от SecretLove.bg, доколкото за тях не са предвидени отделни правила.
2.SecretLove.bg запазва правото си да променя настоящите правила едностранно, като се дадължава да уведомява засегнатите потребители в подходящ срок и по подходящ начин.

Глава 5. Безплатни услуги


1.Сайта SecretLove.bg предоставя на потребителите си, определени услуги само срещу регистрация, като за тях не се изисква заплащане. В тези услуги се включват: създаване на профил, разглеждане на профил, търсене, четене на блог, коментиране на блога.
2.Услугата „Създаване на профил” е достъпна за регистрирани потребители, след въвеждане на потребителско име и парола. Услугата дава възможност на потребителя да даде информация за себе си, която става достъпна за останалите потребители. Потребителя може да публикува снимки и лична информация.
3.Услугата „Разглеждане на профил” дава възможност на потребителя да вижда информацията, споделена от други потребители, в това число – име, снимки, друга информация.
4.Услугата „търсене” дава възможност на потребителите да филтрират профилите на потребителите, които да им бъдат показани, по посочени критерии.
5.Услугата „Четене на блог”, дава възможност на потребителя да чете съдържанието на блог страницата в стайта.
6. Услугата „Коментиране на блога” дава възможност на регистрирания потребител да изрази мнението си чрез коментар към съдържанието в блога.

Глава 6. Платени услуги


1.SecretLove.bg предоставя ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисва заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.
2.Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и за изрично описани на съответното място. Ползването им може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.

Глава 7. Задължения на SecretLove.bg


1.SecretLove.bg се задължава да положи необходимите грижи и мерки за да могат потребителите да използват безпрепятствено услугите, предоставени от сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2.SecretLove.bg запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. SecretLove.bg има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че престтавляват форма на насилие срещу някои от членовете.
3.SecretLove.bg си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
4.SecretLove.bg може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
5.SecretLove.bg не гарантира полезност и пълнота на поместената информация от потребителите в сайта и не носи отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено в сайта или предадена от трета страна.
6.Възможно е някои от членовете и не-членове на SecretLove.bg да превеждат материали на сървъра и потребтелите да и да бъдат намесени без тяхно желание. Възможно е да се получи информация за потребителите, чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу тях. За това SecretLove.bg не е отговорен за изпозването на личната информация, която потребителите избират да разкрият.

Глава 8. Права и задължения на потребителите.


С регистрация в сайта, потребителите се съгласяват, че:
1. Са отговорни за съдържанието на информацията, която публикуват за себе си или предоставят от свое име на другите членове на SecretLove.bg.
2. Няма да предават информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна.
3. Ще използват услугите ни по начин, който отговаря на законите в Република България. Заявяват, че няма да поставят в профила си, никакви адреси, телефони, имена, урл, емаил адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращат снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасят персонална информация.
4. Не се представят за друго лице.
5. Няма да се обвързват с реклами или обяви, на останалите членове на SecretLove.bg, да купуват или продават продукти/услуги чрез услугите на SecretLove.bg. Няма да изпращат спамове, джънк и меил на останалите членове.
6. Няма да събират лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
7. Няма да изпращат, дистрибутират каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
8. Няма да се намесват и разрушавате услугите предоставяни от SecretLove.bg или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
9. Няма да изпращат пренасят или дистрибутират каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуеар.
10. Няма да преправят заглавия, няма да обработват каквато и да била част от SecretLove.bg без изричното съгласие на сайта.
11. Са лично отговорни за своите взаимоотношения с останалите членове на SecretLove.bg. SecretLove.bg не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай, на възникване на конфликт с друг потребител на сайта. Потребителите, от изложеното до тук освобождават SecretLove.bg от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество. SecretLove.bg запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между потребителите.
12. Се задължават да се защитават и да държат SecretLove.bg информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Дават съгласие, че няма да изпращат на нас и на други потребители, материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.
13. Информацията и снимките, които потребителите публикуват в сайта, могат да се използват и публикуват във всички интерфейси на SecretLove.bg

Глава 9. Отговорност.


1.SecretLove.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
2.SecretLove.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителите коментари. В случай, че дадено лице се почувства засегнато от публикуван за него коментар, отговорността за това следва да понесе лицето, публикувало коментара.
3.В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните 2 точки от страна на потребител на SecretLove.bg, сайта претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети сайта за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети сайта и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в SecretLove.bg.

Глава 10. Информация.


1. SecretLove.bg има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
2. SecretLove.bg се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. SecretLove.bg се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

Глава 11. Прекратяване на договора.


1. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едноседмично предизвестие до другата страна.
2. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.
3. Настоящият договор се прекратява автоматично при спиране на поддръжката на SecretLove.bg , както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.

Глава 12. Допълнителни разпоредби


1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
2. Всички противоречия, възникнали между SecretLove.bg и потребителите на сайта ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.